Goed om te weten

Voordat u zich aanmeldt voor een behandeling, zijn er een aantal voorwaarden en zaken waarvan u op de hoogte moet zijn. Ik verzoek u vriendelijk deze met aandacht te lezen, zodat u en ik niet voor verrassingen komen te staan.

 • Een intakegesprek is in alle gevallen onderdeel van een behandeling en met name bij de 1e behandeling, zal deze iets meer tijd in beslag nemen. Dit om vast te stellen welk behandelplan bij u past en of u een behandeling mag ondergaan (zie contra-indicaties onderaan de pagina).
 • Voor de behandeling is het belangrijk dat ik over de juiste informatie beschik m.b.t. uw geestelijk en lichamelijk welzijn. Reflaxys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ten gevolge van een behandeling. De behandeling is op eigen risico.
 • Alle uitwisseling van informatie blijft tussen u en mij (arbeidsethiek).
 • Hygiëne is één van de belangrijke pijlers in mijn praktijk. Ik verwacht dan ook dat uw voeten gewassen zijn, vóór de behandeling aanvangt.
 • In het verlengde hiervan vraag ik u om zélf een grote handdoek(badlaken) en badslippers mee te nemen. Het bespaart kosten en we leveren samen een bijdrage aan verbetering van het milieu.
 • Annulering van een behandeling is kosteloos tot 24 uur van te voren. Bij annulering binnen 24 uur is deze kosteloos mits u bij annulering direct een nieuwe afspraak maakt. Wanneer u, zonder berichtgeving niet naar de afspraak komt, ben ik genoodzaakt de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
 • Ik behoud mij het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Tijdens mijn behandelingen neem ik geen telefoon aan. U kunt altijd een boodschap inspreken op de voicemail. Ik zal u zo snel mogelijk terugbellen.
 • Na de behandeling ontvangt u van mij direct een factuur, die u binnen 14 dagen moet voldoen. Het kan voorkomen dat u een keer te laat bent met de betaling. Wanneer dit meerdere keren gebeurt, breng ik € 10,= extra aan administratiekosten in rekening (per factuur).
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Contra-indicaties

In een aantal gevallen mag u geen voetreflex behandeling ondergaan, tenzij er toestemming is van een behandelend arts, zgn. contra-indicaties. Dit geldt in de volgende gevallen:

  • Koorts
  • Open wonden
  • Zwelling en kneuzing aan voet en enkel
  • Trombose / trombosebenen
  • Aderontsteking
  • Grote schimmelvelden op de voet
  • Oedemen (vochtophopingen) aan voeten en benen, veroorzaakt door hart-, nier-, vaat- of longaandoeningen
  • Zwangerschap met risicofactoren
  • Tijdens of kort na chemo- of bestralingskuur
  • Ontstekingen en steenpuisten
  • Besmettelijke huidaandoening(en)
  • Hartafwijkingen

Wanneer u hierover nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de praktijk

(Terug omhoog ↑)